dimecres, 31 de març de 2021

ASSESSOR/A JUVENIL DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER AL SISTEMA INTEGRAL D’INFORMACIÓ JUVENIL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

El Sistema Integral d’Informació Juvenil (SIJ) del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, es dedica a informar, orientar a les persones joves en els diferents àmbits de la informació juvenil: treball, formació, educació, salut, etc. i en algunes temàtiques compta amb un equip d’assessores especialitzades, com és el cas de la mobilitat internacional.

Cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip de treball com a assessor/a juvenil de mobilitat internacional:

Tasques a desenvolupar:
- Informar, orientar i assessorar a les persones joves en matèria de mobilitat per anar a estudiar, treballar o fer un voluntariat a l’estranger en modalitat presencial i virtual.
- Dissenyar i programar accions de dinamització de la informació sobre mobilitat internacional en el marc dels serveis infoJOVE (JIP i PIJ).
- Desenvolupar accions d’acompanyament, en el marc del programa Retorn amb Oportunitats.
- Actualitzar i fer recerca d’informació relacionada amb la mobilitat internacional.
- Elaborar materials informatius dirigits a les joves i de suport a la tasca de les professionals infoJOVE.
- Gestionar les xarxes socials del servei.
- Donar suport puntual a les demés àrees de treball.
- Fer recollida d’indicadors i avaluació del servei.

Requisits de la persona candidata: 

Competències tècniques:
-Titulació requerida: Titulació en l’àmbit de les ciències socials.
-Formació complementària en els àmbits de:
En programes de mobilitat i cooperació internacional.
Gestió, organització i classificació de fons documental.
Treball amb adolescents i joves.

Competències bàsiques:
-Idiomes: català (nivell C), castellà i anglès (nivell B2) parlat i escrit.
-Domini de Microsoft Office, internet, i xarxes socials.

Competències transversals:
-Capacitat d’empatia i proximitat a adolescents i joves.
-Dinamisme, creativitat, iniciativa en la relació amb ells/es.
-Capacitat d’acompanyar processos d’informació i orientació.
-Capacitat de treball en equip.

Es valorarà:
-Coneixement de les polítiques de joventut, especialment de la ciutat de Barcelona.
-Experiència contrastada de treball amb joves.
-Domini d’una quarta llengua.
-Participació activa en entitats organitzadores d’intercanvis juvenils.
-Haver organitzat i redactat algun projecte d’Erasmus+.
-Experiència en el treball en equip i en xarxa.
-Estar donat/ada d’alta a la Garantia Juvenil.

S’ofereix:
-Tipologia de contracte: Contracte indefinit amb QSL, Serveis Culturals.
-Jornada laboral: 37,5h/setmanals (horari de matí i tardes)
-Categoria i sou: “Tècnic/a de gestió Nivell A” del conveni del lleure.
-Incorporació: immediata.

Interessades i interessats enviar un correu electrònic amb el currículum vitae i la carta de motivació a selecciopersonal.siij@gmail.com abans del 9 d’abril de 2021 posant com a referència: “Candidatura assessor/a mobilitat internacional”.