dimecres, 15 de juny de 2022

MONITOR/A LLAR RESIDÈNCIA PÀDUA – SUPLÈNCIES ESTIU

1. Lloc de Treball:

·         Necessitem: Monitor/a Llar Salut Mental.

·         Entiat: ATRA Clínic  / Grup ATRA.

·         Horari: Matí, tarda i cap de setmana.

·         Jornada: Jornada completa.

·         Ubicació: Vilanova i la Geltrú.

·         Temporalitat: Incorporació Immediata

·         Característiques del servei: La Llar Pàdua és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental server i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

·          

2. Titulació: Titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

 

3. Descripció:

Funcions:

 

 Atenció directa:Supervisió de les AVDB i de les AVDI de forma individual i grupal (dutxes, rentat de dents, espai personal, etc.).

Supervisió i control de la presa de medicació.

Atenció a les persones usuàries que ho requereixin: escolta activa, suport educatiu, mediació.

Maneig i contenció de les persones residents en moments d’inestabilitat.

Tasques administratives:

Lectura del “Registre Diari i del “Registre de Comunicats”. Documents interns de la llar.

Arxivar la documentació del dia.

Fer el seguiment del programa de tractament individual de les persones usuàries assignades.

Assistència i participació a les reunions d’equip (horari 14:30 h a 16:30 h).

Mantenir el despatx de l’equip net i endreçat i tenir cura dels espais en general.

 

Requisits:

·         Titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

·         Formació en Salut Mental i experiència en Salut Mental

·         Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.

·         Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.

·         Competències requerides:

·         Planificació i organització.

·         Treball en equip i cooperació.

·         Iniciativa, empatia i habilitat socials.

·         Facilitat pel maneig de grups.

·         Compromís amb l’organització.

·         Flexibilitat horària i gestió del canvi.

·          

Salari1.532,12 Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu